Aangifteformulieren

Maanddeclaratie - Ophalers

De aangesloten Valorfrit-ophalers moeten op maandbasis een aangifte invullen en indienen bij Valorfrit. Dit document wordt door Valorfrit gebruikt voor de opvolging van de hoeveelheden Gebruikte FrituurVetten en -Oliën (GFVO) die opgehaald worden in functie van de herkomst (professioneel vs. huishoudelijk) en het gewest waar het materiaal opgehaald wordt. Deze rapportering moet Valorfrit in staat stellen om de verplichtingen die Valorfrit heeft t.o.v. de gewestelijke overheden, te vervullen.

Al deze informatie dient voor het einde van de volgende maand doorgestuurd te worden naar Valorfrit.

Jaardeclaratie - Ophalers

Vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het referentiejaar dient een jaarlijkse materiaaldeclaratie te worden ingevuld en doorgestuurd naar Valorfrit. Deze declaratie is de som van de 12 maanddeclaraties en laat ruimte voor eventuele correcties. Dit document geeft Valorfrit een globaal overzicht en wordt als basis gebruikt door Valorfrit om te rapporteren naar de overheden.

Supplementair wordt in de jaardeclaratie informatie gevraagd over het aantal ophaalpunten dat de ophaler in het voorbije kalenderjaar bezocht heeft samen met de adresgegevens van de verschillende afnemers waar het opgehaalde materiaal geleverd werd.

Maanddeclaratie - Recuperanten

Zoals de ophalers, dienen de recuperanten eveneens een maandelijks aangifteformulier in te vullen en in te dienen bij Valorfrit.

Deze rapportering moet Valorfrit in staat stellen om de hoeveelheden Gebruikte FrituurVetten en -Oliën (GFVO) op te volgen die werden opgehaald en afgevoerd naar eindverwerking of trading.

Deze declaraties dienen voor het einde van de volgende maand doorgestuurd te worden naar Valorfrit.

Jaardeclaratie - Recuperanten

Deze jaardeclaratie dient ingevuld en doorgestuurd te worden naar Valorfrit vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het referentiejaar. Zij is de som van de 12 maanddeclaraties en laat ruimte voor eventuele correcties.

Dit document geeft aan Valorfrit een globaal overzicht van de gedeclareerde hoeveelheden samen met een overzicht van de verschillende afnemers op basis waarvan Valorfrit de rapportering doet naar de overheden.