Mijn wettelijke verplichtingen

Als ophaler of vervoerder van gebruikte frituurvetten en -oliën dient u aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen. In de 3 gewesten van het land dient u zich te laten registreren door de gewesten en te voldoen aan de Europese Verordening van 21 oktober 2009 dat bepaalt dat elk transport van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten vergezeld moet zijn van het Europese handelsdocument.

VLAAMS GEWEST

WAALS GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST