Mijn wettelijke verplichtingen

Indien u dierlijke en plantaardige oliën en vetten produceert, verdeelt of invoert (incl. invoer voor eigen gebruik) met de doelstelling deze op de Belgische markt te verkopen aan professionele of huishoudelijke gebruikers, dan was uw activiteit, tot voor kort, onderworpen aan een aanvaardingsplicht waarvan de modaliteiten relatief gelijkaardig waren in de 3 gewesten van het land.

Destijds werden 3 milieubeleidsovereenkomsten (MBO), één per gewest, ondertekend door de federaties Fevia en Comeos in het kader van de uitvoering van de aanvaardingsplicht. Deze 3 milieubeleidsovereenkomsten zijn tussen 2011 en 2012 verstreken en het werd duidelijk dat de aanvaardingsplicht op wettelijk vlak haar limieten had bereikt.

Valorfrit, Fevia en Comeos hebben vervolgens lange gesprekken gevoerd met de gewestelijke overheden om de wetgeving te laten evolueren, rekening houdend met het feit dat Valorfrit de inzameldoelstellingen van de MB0's had bereikt en, vooral, met de evolutie van de (positieve) waarde van de gebruikte frituurvetten en -oliën.

Hieronder vindt u een overzicht van de gewestelijke regelgeving die, naar aanleiding van deze onderhandelingen, van toepassing is in de 3 gewesten.

Brussels Hoofstedelijk Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest